Un camí per empendre...

Aquest Blog té com a finalitat posar a la disposició de les persones que es troben en recerca de feina i/o millora laboral un conjunt d'eines i estratègies per millorar les seves possibilitats d'inserció al mercat laboral.

Buscar feina no és un camí fàcil, cal aixecar-se i tenir ganes. És un procés que requereix reflexió, esforç i sobre tot mètode. Tenir motivació i convicció és essencial, si busques i busques amb moltes ganes, al final pots trobar un lloc de treball tan desitjat.“Buscar feina, és una feina"

lunes, 27 de febrero de 2012

El Videocurriculum

Un videocurriculum és una breu presentació audiovisual, d'aproximadament dos o tres minuts, en la que el propi candidat/ta que cerca feina presenta el seu perfil professional i dona a conèixer els seus principals arguments per ser contract/da. Complementa al curriculum escrit i permet a la empresa fer-se una idea ràpida de les habilitats de les persones candidates prèviament preseleccionades.

El nostre curriculum a les webs 2.0

Les Xarxes Socials són unes de les eines més útils per el desenvolupament professional i networking. Cada cop són més utilitzades per les empreses per a la recerca de talent i reclutament de perfils. Ja no hi ha prou amb utilitzar el sistema tradicional de deixar el curriculum a les empreses, sinó que hem de buscar altres alternatives per fer present el nostre curriculum a les empreses.
Existeixen xarxes socials orientades directament a l'àmbit professional, com és el cas de linkedin, Xing i Viadeo, en les quals es poden crear perfils amb les nostres experiències i els èxits en el nostre sector amb la qual cosa fem crèixer la nostra xarxa de contactes professionals. Per tant, pots crear el teu perfil professional, posar-te en contacte amb empreses i amb treballadors/es de diferents sectors.
L'usuari d'una xarxa social professional crea el seu curriculum com un perfil, definint el que pot aportar laboralment i els seus punts forts. Tanmateix, por interactuar amb altres membres de la xara, ja sigui per trobar feina, per a detectar col·laboradors, millora l'agenda de contactes, ampliar coneixements, generar projectes, etc. Les xarxes socials professionals permeten que el curriculum sigui dinàmic, és a dir, que estigui actualitzat de forma permanent i amb detall.
A continuació s'especifiquen quines dades es podrien afegir en el nostre perfil d'una xarxa social:

- Informació personal: a part de les dades personals bàsiques es pot definir que podem oferir com a candidat/a i els nostres interessos professionals.
- Formació: la nostra formació acadèmica ja sigui formació reglada, continua o bé ocupacional, agregar certificacions en format digital.
- Experiència professional: afegir informació de la nostra trajectòria laboral, posant les empreses on hem treballat, el càrrec ocupat i les funcions.  
- Recomanacions i mèrits: podem incloure referències.
- Informació de contacte: totes les dades de contacte tant professional com personals que faciliten que altres persones o empreses puguin contactar amb l'usuari del compte.
- Etc.

ATENCIÓ! S'ha de vigilar quina informació publiquem a les xarxes socials tipus facebook i twitter, que són més relacionades amb l'àmbit privat i no tant el professional, com ara comentaris, fotografies, allò que ens agrada, parlar malament d'una empresa, cap, etc que ens poden girar al contre. Són moltes empreses que entren a mirar els nostres perfils, es fixen en petit detalls, que fan que aquestes decideixin o no trucar-nos per treballar a la seva entitat, organització, etc.
El Curriculum Vitae

Definició:

El currículum és un document que recull de forma clara i concisa les dades personals, formatives i l’experiència laboral del candidat en relació a l’oferta de feina.

Objectius:

 - Participar en un procés de selecció
 - Servir com a mitjà de presentació a l’empresa per informar-los de les característiques d’una candidatura.
 - Guiar a la persona que entrevista per indagar sobre aquells aspectes més rellevats reflectits al currículum.
- Facilitar, a la persona candidata, la presentació i la defensa de la seva trajectòria professional o formativa d’una manera organitzada.

Tipus de curriculum:

Segon les teves característiques (nivell formatiu, experiència…) i les demandes de l’oferta de feina es recomanable utilitzar un model de CV o un altre per oferir una informació adient al procés de selecció de manera que beneficiï la teva candidatura. Segons l’estructura es poden classificar en tres tipus:

- El Currículum Cronològic: Amb una cronologia progressiva i natural, és el més utilitzat. Es situarà en primer lloc les dates més antigues per anar avançant fins a la data més recent. És aconsellable per a persones amb períodes de treballs llargs en una mateixa empresa i en els casos de persones amb una curta trajectòria professional. Permetrà ressaltar l’evolució professional.

- El Currículum Invers: Aquest model és el més adequat per ressaltar les últimes experiències professionals que normalment seran les més importants i les que més tenen que veure amb l’objectiu professional. S’estructura de forma inversa: començant des de la data més actual fins l’experiència més antiga de la trajectòria professional i formativa.

- El Currículum temàtic: En aquest model, es van agrupant les activitats o funcions desenvolupades en blocs independents, segons sectors (hostaler, comerç, administració...). L’avantatge que té és que permet una major claredat per la persona que el llegeix, ja que d’un cop d’ull pot comprovar l’experiència o preparació que és té en una àrea en concret. Per altra banda, si es tenen llacunes de temps per períodes d’atur, dedicació a altres tasques de caire domèstic - familiar, etc., és la millor forma que passin desapercebuts

Pel contingut:
- El currículum per competències: S’hi solen incloure, a més de les dades habituals, les funcions desenvolupades als diferents llocs de treball i competències que s’han posat en joc (s’obtenen mitjançant l’anàlisi funcional). El currículum europeu És una variant del currículum per competències. Aquest currículum està pensat com a una eina que ajuda a comunicar les competències de treballadors, treballadores i estudiants, millorant la seva mobilitat transnacional.miércoles, 15 de febrero de 2012

Com arribar a les empreses que t’interessen?

Per arribar a les empres que t’interessen pots seguir tres estratègies:
-          Prendre la iniciativa i oferir-te a les empreses
-          Fer recerca d’ofertes publicades
-          Autoocupar-te
Prendre la iniciativa i presentar-te a les empreses  pot ser la millor opció per trobar feina (80% de possibilitats). Per fer-ho pots gestionar la teva xarxa de contactes, fer autocandidatura a empreses o bé publicar autoanuncis.  Moltes empreses gestionen les seves ofertes a través de la xarxa de contactes per estalviar-se publicar una oferta en un mitjà donat que suposa invertir un cert temps i diners. Per aquest motiu, els nostres coneguts són d’entrada, els més importants per trobar feina només cal saber organitzar una xarxa de contactes (llistat de familiars, amistats, veïns, contactes professionals i acadèmics), gestionar-la i ampliar-la. D’altra banda l’autocandidatura, que consisteix en presentar-te per iniciativa pròpia en una empresa que pot requerir el teu perfil professional sense una oferta prèvia, pot donar també molts bons resultats. Quan ens presentem hem d’explicar clarament quin és el nostre objectiu laboral i al lloc al qual optem.
Els autoanuncis són demandes de feina de persones que s’ofereixen per a un determinat tipus de feina. Se’n poden posar en mitjans de comunicació generals o especialitzats, en taulers de llocs públics, centres d’ensenyament, etc.
Buscar ofertes publicades: avui dia són molts els mitjans que publiquen ofertes de feina, només es requereix agilita’t per moure’ns en els diferents canals més idonis en funció del nostre objectiu laboral:
-          Premsa: diària, especialitzada i local.
-          Anuncis publicitats a les mateixes empreses
-          Oferta pública
Autoocupar-te: La persona emprenedora és aquella que decideix posar en marxa un projecte empresarial amb visió de futur, que arrisca capital i talent creant el seu lloc de treball. S’ha de tenir clar el producte, definir l’estratègia comercial i tenir clar el volum de vendes que cal assolir per cobrir costos. Per desenvolupar tot això és necessari crear un pla d’empresa.

Què valoren les empreses?

Cada vegada més les empreses valoren un perfil professional caracteritzat per reunir una sèrie de qualitats i habilitats personal alhora d’incorporar nou personal a la seva plantilla. Busquen professionals capaços d’adaptar-se a les exigències d’aquest mercat en permanent canvi, polivalents, amb ganes d’aprendre i que s’impliquin en els projectes de l’empresa.
Segons el lloc de treball al qual optes, has d’identificar les teves competències com a treballador/a, conèixer els teus punts forts, els teus coneixements, les teves maneres de ser i de fer, que són valorades per les empreses on vols treballar i que fan que siguis una persona idònia per ser contractat/da.
Les qualitats personals i habilitats socials que més valoren les empreses en un/a treballador/a són:
 • Responsabilitat
 • Iniciativa                                                                           
 • Capacitat intel·lectual                                                 
 • Sinceritat                                                                          
 • Seguretat en si mateix                                               
 • Discreció  
 • Treball en equip
 • Resolució de conflictes
 • Capacitat d’adaptació
 • Capacitat d’integració
 • Capacitat de superació
 • Disponibilitat
 • Capacitat d’organització
 •  

Elaboració del projecte professional

En un procés de recerca de feina és important que la persona sigui capaç de situar-se personalment i professionalment davant el mercat de treball.
Elaborar un projecte professional és definir els objectius professionals propis, que serveixin de referència en la recerca de feina, decidir què volem fer, calcular les possibilitats de feina, les necessitats personals i valorar les dificultats que tot això suposa.
1.      Anàlisi de les característiques personals i professionals: per trobar la feina que millor s’adapti a les possibilitats personals és important  fer un procés d’autoconeixement, conèixer-se a si mateix i relacionar aquests coneixements amb l’exercici de les professions. Per això, és convenient analitzar les característiques personals, les capacitats pròpies, els aprenentatges adquirits i els interessos professionals.
2.      Coneixement de l’entorn: El mercat de treball és la interrelació entre oferta i la demanda de feina, entre els llocs de treball ofertats i demandats. És necessari per tant, conèixer i interpretar les dades i informacions sobre l’entorn laboral: evolució de la feina, anàlisi dels sector productius, transformacions produïdes, etc.
3.      Coneixement de les professions: Per  conèixer una professió és necessari recollir informació sobre la mateixa, observar i analitzar les diferents ocupacions derivades o relacionades amb ella, les tasques que se realitzen, les condicions de treball, la formació convenient, les qualitats necessàries, les possibilitats d’accés i promoció...
4.      Objectiu professional: Una vegada calculades les possibilitats reals, les necessitats i les dificultats que comporta cadascuna de les professions triades, es podrà definir l’objectiu professional. Caldrà tenir en compte els següents aspectes en la definició del mateix:
a.       La previsió d’incorporació a la feina: a curt, mig i llarg termini
b.      El tipus de feina que es desitja: per compte pròpia, aliena, administració pública, petits negocis, grans empreses o bé crear-ne una.
c.      Les necessitats de preparació per arribar a desenvolupar la professió triada mitjançant la recerca d’informació i l’interès per la formació personal i professional.
Definir l’objectiu professional suposa clarificar el tipus de feina que cada persona desitja desenvolupar i conseqüentment, dissenyar l’itinerari per aconseguir-lo.